V Benetkah so na drugem kongresu arhitektov in specialistov za zgodovinske objekte leta 1964 sprejeli trinajst resolucij, ki jih poznamo kot mednarodno listino o restavratorstvu, bolj znano kot »Beneško listino«. Listina je nastala kot potreba po organiziranju strokovnjakov s področja konservatorstva in restavratorstva neodvisno od že uveljavljenega združenja muzeologov ICOM.

Vzporedno z Beneško listino je bilo na podlagi resolucije (Resolution concerning the creation of an international non-governmental organisation for monuments and sites) in pod pokroviteljstvom organizacije UNESCO leta 1965 v Varšavi ustanovljen Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja kot nepolitično in nedržavno združenje ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

ICOMOS Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja sestavljajo poleg generalne skupščine (General Assembly) še svetovalni odbor (Advisory Committee), izvršilni odbor (Executive Committee) ter pisarna in mednarodni sekretariat (Bureau and the International Secretariat), ki ima svoje prostore v Parizu.

ICOMOS mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja je združenje strokovnjakov po vsem svetu in trenutno povezuje skoraj deset tisoč članov v več kot 110 državah. Primarna funkcija ICOMOS-a na mednarodni ravni, kjer nastopa kot eden izmed svetovalnih organov za UNESCO, je vrednotenje in priprava nominacij za kulturno, naravno ter integralno svetovno dediščino (World Heritage Sites).

Združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS Slovenija je član mednarodnega ICOMOS-a in deluje kot društvo od leta 1993. V letu 2009 je slovenski ICOMOS sprejel prenovljen statut, člani društva pa so podpisali etični kodeks (Ethical Commitment Statement ICOMOS International). Osnovni cilji združenja za spomenike in spomeniška območja so sodelovanje in povezovanje strokovnjakov na področju konservatorstva, zbiranja in vrednotenja kulturne dediščine, širjenje informacij o konservatorstvu in s tem povezanih tehnik in metodologij.

ICOMOS sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami, deluje na področju sprejemanja in nadgradnje mednarodnih listin, priporočil, deklaracij, principov in konvencij s področja konservatorstva in varovanja kulturne dediščine ter sodeluje pri izobraževalnih programih.

(Skupno 1.668 obiskov, današnjih obiskov 2)